top of page

• The Story of Sand III  ::  The Sand Bypass at Kikiaola

• The Story of Sand I  ::  The Waimea River Lava Sand
• The Story of Sand II  ::   Along the Mana Coastal Plain

 

Contact: Jana J Rothenberg Blay    

          1-808-651-7224       Hawaii Standard Time

             Kauai, Hawaii

             Email: Info@JanajProductions.com       

bottom of page